top of page

2024年度認可家事調解訓練課程 接受報名! 2024年8月31日前報名更可享有Early Bird優惠! 了解更多

服務完結通知:臻和薈計劃已於1月31號完結,調解中心將繼續提供家事調解個案服務及免費離異法律諮詢服務

本會調解員

資歷

  • 獲香港調解資歷評審協會有限公司(調評會)認可為家事調解員/家事調解監督/綜合調解員,並須遵守香港調解守則

  • 為香港司法機構之綜合調解辦事處名冊內之家事調解員

  • 來自社工及法律等的不同專業背景

調解員資歷

角色

  • 以公正、持平的態度,幫助雙方在保密的情況下平心靜氣地協商,找出可行的解決方案,促使雙方達成協議

  • 不會提供法律意見,但會鼓勵當事人在這方面諮詢律師(可選擇申請本會所提供之法律諮詢服務)

  • 不會提供輔導或治療,但可提議這些服務

  • 不會偏幫任何一方

  • 不會為調解雙方或任何一方作出決定,但會幫助雙方評估方案的可行性

專業調解員進行會議的情景

認可家事調解監督

黃陳子英女士

Mrs. Ruth Wong Chan Tsz Ying

鍾國盛先生

Mr. Chung Kwok Shing

李蘇慧雲女士

Mrs. Li So Vivian

吳瓊欣女士

Ms. Ng King Yan

黃家美女士

Ms. Wong Ka Mei

李玉娟女士

Ms. Li Yuk Kuen

黃景麗女士

Ms. Wong King Lai

黃愛球女士

Ms. Wong Oi Kau

認可家事調解員

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

張巧儀女士

Ms. Phoebe Cheung Hau Yee

李志雄先生

Mr. Lee Chi Hung

梁麗青女士

Ms. Leung Lai Ching

黃璟翎女士

Ms. Karine Wong Ging Ling

陳慧明女士

Ms. Chan Wai Ming

鄭美君女士

Ms. Cheng Mei Kwan

梁翠迎女士

Ms. Leung Tsui Ying

王琳玉先生

Mr. Wong Lam-yuk

溫克基先生

Mr. Wan Hak Ki

黃麗燕女士

Ms. Wong Lai Yin

陳錦卿女士

Ms. Chan Kam Hing

黃邦莉女士

Ms. Wong Pong Lee Bonnie

黃汶傑先生

Mr. Binlo Wong Man Kit

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

陳淑儀女士

Ms. Chan Suk Yee

義務認可家事調解員

鄺譚麗儀女士

Ms. Kwong Tam Lai Yi Heidy

何志明先生

Mr. Mathew Ho Chi Ming

梁欣榮先生

Mr. Eddie Leung Yan Wing

黎潤儀女士

Ms. Lily Lai Yun Yee

蔡惠敏女士

Ms. Anna Choi Wai Man

陳家成先生

Mr. Vod K S Chan

方欣欣女士

Ms. Cindy Fong Yan Yan

麥少芬女士

Ms. Fanny Mak Siu Fan

許文傑先生

Mr. Patrick Hui Man Kit

陳浩庭先生

Mr. Mac H.T. Chan

梁婉雯女士

Ms. Vivien Leung

高惠萍女士

Ms. Peggy Ko Wai Ping

麥雅媛女士

Ms. Arlina Mak

馮銀英女士

Ms. Monica Fung Ngan Ying

葉安琪女士

Ms. Angel Yip On Kay

蔣琬芬女士

Ms. Fanny Cheung Yuen Fan

​向下滑動

bottom of page